De combinatiefunctionarissen van de gemeente Nissewaard bevinden zich in het veld van het vrijetijdsaanbod van de gemeente. Met als doel het aanbod te verbeteren en te laten aansluiten bij de behoefte van de inwoners. De combinatiefunctionarissen organiseren en coördineren samen met (vrijetijds)aanbieders, scholen, buurtorganisaties, vrijwilligers en andere instellingen diverse stimuleringsactiviteiten, evenementen, structureel aanbod, activiteiten gericht op interventie en kennismaking op scholen en in wijken voor jong en oud. Hiernaast bieden ze de organisaties ondersteuning aan bij het ontwikkelen van bovenstaand aanbod. Iedere combinatiefunctionaris heeft zijn/haar eigen vakgebied.

Voor het onderwijs zijn onderstaande Combinatiefunctionarissen te benaderen per gebied in de gemeente Nissewaard:

Jet de Jonge

Werkgebied: Coördinator Milieu Huis, Gemeente breed

Specialisatie: Natuur- en milieueducatie/participatie

Projecten/ondersteunen van: Natuur- en milieueducatie/participatie | Jaarprogramma N&M-educatie PO | jaarprogramma N&M-recreatie alle leeftijden | project vergroening van schoolpleinen | project Fluisterboot

Werkt op: maandag t/m donderdag

Bereikbaar via: hg.dejonge@nissewaard.nl | milieuhuis@nissewaard.nl | 0651 32 75 31

“Mijn naam is Jet de Jonge en ik maak sinds maart 2016 deel uit van het team combinatiefunctionarissen met als hoofdtaak coördinatie van het Milieu Huis. Tot dan toe werkte ik afwisselend periodes als opbouwwerker in de Rotterdamse stadsvernieuwing en als coördinator bij verschillende instellingen voor natuur- en milieueducatie. Dit komt voort uit mijn groene achtergrond als tuin- en landschapsinrichter. In deze functie komen de verschillende ervaringen bij elkaar. Dus mij maak je blij met groene uitdagingen in de wijken met bewoners en andere partijen in de buurt. En ook met activiteiten als het enthousiasmeren van burgers voor natuur- en milieu en verbindingen leggen tussen verschillende partijen vanuit de gedachte twee kunnen meer dan één.”

Elsa van der Bijl

Werkgebied: Nissewaard breed

Specialisatie: Projectontwikkelaar educatie, natuur en duurzaamheid

Projecten/ondersteuning van: Binnenschoolse Cultuureducatie | Milieu Huis | Natuur- en Milieueducatie | Onderwijs | Cultuur

Werkt op: Dinsdag t/m Vrijdag

Bereikbaar via: e.vanderbijl@nissewaard.nl | 06 30221903

“Zowel op het gebied van kunst en cultuur als op het gebied van natuur en duurzaamheid bieden wij de scholen in Nissewaard in samenwerking met allerlei partners uit (met name) Nissewaard, een uitgebreid en aantrekkelijk programma van activiteiten aan. Kinderen maken op deze manier al op vroege leeftijd kennis met alle facetten van kunst en cultuur en leren over het belang van de zorg en hun verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving.

Een investering in de toekomst, voor de kinderen zelf en onze gemeente Nissewaard. Daar zet ik me graag voor in!”

Rohan de Geus

Werkgebied: Zuid – Oost (Schenkel, Maaswijk, Waterland, Groenewoud, Gidewijk, Hekelingen)

Specialisatie: Sport | cultuur | jongeren

Projecten/ondersteuning van: Open monumentendag | Kerstzaalvoetbaltoernooi | Thuis in de wijk | Verenigingsondersteuning | Puls | Jongerenpanel

Werkt op: Maandag t/m vrijdag

Bereikbaar via: r.degeus@nissewaard.nl

“Op maandagochtend werk ik vanuit het wijkcentrum Groenewoud, Eikenlaan 88-E, Spijkenisse. De rest van de week ben ik te vinden in het stadhuis of op locaties waar verenigingen en/of scholen zijn.”

Gaëlle de Palm

Werkgebied: Kernen (Heenvliet – Geervliet – Abbenbroek – Zuidland – Simonshaven en Biert)

Specialisatie: Sociaal-cultureel | Onderwijs | High Five

Projecten/ondersteunen van: High Five | Thuis in de Wijk | Kernplatforms | Gebiedsgericht werken| Jaarprogramma sport | Stagiaires |

Werkt op: Dinsdag en donderdag (op locatie). Afwisselend maandag of woensdag

Bereikbaar via: gm.zuidema@nissewaard.nl  | (0181) 696113 | 06 53170600

“Binnen het High Five programma ondersteun ik scholen in de kernen bij activiteiten die vanuit de gemeente Nissewaard georganiseerd worden. Zijn er vragen, dan sta ik klaar om ze te koppelen aan de juiste personen binnen ons team combinatiefunctionarissen. Daarnaast begeleidt ik de studenten die vanuit het High Five project stage lopen op verschillende scholen binnen de Kernen.

Binnen het jaarprogramma sport vallen verschillende activiteiten waarbij mijn verantwoording ligt bij het coördineren van de schoolsporten binnen heel Nissewaard en het ondersteunen van het Bernisser schoolvoetbal toernooi en de poolparty in de Kernen.

Op donderdag werk ik met een aantal collega’s die werkzaam zijn in de kernen vanuit de Brede School aan de Zoetemanring in Zuidland. Een stapje dichterbij bij onze partners en vooral onze bewoners waarmee we ons inzetten om de leefbaarheid in de kernen te vergroten.

Kortom een veelzijdige baan met mooie projecten waarbij de 5 thema’s van High Five continue centraal staat!”

Lieke Vergeer

Werkgebied: Noord/Centrum en Kernen

Specialisatie: Verenigingsondersteuning Sport, Aangepast sporten en Binnenschoolse Cultuur Educatie

Projecten/ ondersteunen van: High Five | Jaarprogramma Sport | Verenigingsondersteuning | Snuffellessen | High Five Kick-Off  | Aangepast sporten | Binnenschoolse Cultuureducatie

Werkt op: Maandag t/m Donderdag

Bereikbaar via: apl.vergeer@nissewaard.nl | 0181 696249 | 06-40459429

“Met het High Five programma ben ik actief op sportverenigingen en scholen. Dit doen we doormiddel van ons High Five jaarprogramma,  deze zal in september feestelijke geopend worden doormiddel van de Kick-Off. Onderdeel van het programma waar ik mij mee bezig hou is de vitaliteitscan voor verenigingen en het cultuur programma ‘Uit de kunst’ voor scholen. Door middel van de snuffellessen stellen verenigingen hun aanbod open zodat jij de mogelijkheid krijgt om te ontdekken waar jouw talent ligt en waar jij plezier uit haalt. Ook voor de sporter met een beperking wil ik er samen met de verenigingen voor zorgen dat de sporten vindbaar en toegankelijker worden.”

Hanna van Vreeswijk

Werkgebied: Noord-Centrum (Hoogwerf – Schiekamp – de Hoek – Centrum – Vierambachten – Elementen – Sterrenkwartier)

Specialisatie: (sport)verenigingsondersteuning | Schoolondersteuning | Sportstimulering

Projecten/ondersteuning van: High Five | Jaarprogramma Sport | High Five Kick Off | Kerstsporttoernooi | www.actiefinschool.nl | Sportinstuiven | Snuffellessen | Vitaliteitscan

Werkt op: Maandag t/m Vrijdag

Bereikbaar via: hc.vanvreeswijk@nissewaard.nl | (0181) 69 6166 | 06 4118 9004

“Mijn grote uitdaging is om al mijn werkzaamheden met elkaar te (laten) verbinden en op die manier alle vijf de elementen van High Five te raken. Zo maken we verbindingen tussen de activiteiten die tijdens én na school plaatsvinden. Het element ‘beweging’ is bijvoorbeeld een doel op zichzelf, maar ook een heel goed middel om voor iedereen een gezonde leefomgeving te kunnen creëren op sociaal vlak; en dat is toch om heel enthousiast van te worden? Dat gevoel wil ik dus overbrengen in de sportstimuleringsactiviteiten die ik organiseer, en meenemen in de ondersteuning van scholen en (sport)verenigingen.”

Daisy Smit

Werkgebied: Zuid-West (Akkers – Vriesland – Voorden – Gaarden – Donken – Kreken en Vogelenzang)

Specialisatie: (sport)verenigingsondersteuning | schoolondersteuning

Bereikbaar via: d.smit@nissewaard.nl | (0181) 69 6422 | 06 411 660 33

Verdere informatie volgt.

De overige Combinatiefunctionarissen staan hieronder inclusief werkgebied en contactgegevens.

Ilse Boerma

Werkgebied: Nissewaard breed

Specialisatie: Verenigingsontwikkelaar Sport

Projecten/ ondersteunen van: High Five | Vrijwilligersacademie | Jaarprogramma Sport | Vitaliteitscan | Evenementen

Werkt op: Maandag t/m Donderdag

Bereikbaar via: ic.boerma@nissewaard.nl | 0181 696540 | 06-18346952

“Binnen het High Five programma zetten we in op diverse onderwerpen zoals: Ontwikkeling, Beweging, Voeding, Sociaal en Maatschappelijk. Met het High Five programma ben ik actief als verenigingsontwikkelaar bij sportverenigingen. We nemen een vitaliteitscan af en aan de hand van gesprekken op de vereniging werken we vraaggerricht. Dit doen we door het aanbieden van clusterbijeenkomsten, trainingsaanbod of één op één gesprekken. Als er een vraag ligt waar meer tijd voor nodig is dan pak ik deze op. We werken veel samen met externe partners zoals Sportbonden, NOC*NSF en de Rabobank. Met elkaar steken we de handen in één om het verenigingsleven te optimaliseren.

Ik wordt enthousiast van mijn werk als ik die linken/verbindingen in de wijken weet te leggen, waardoor nieuwe samenwerking, contacten en initiatieven ontstaan om Nissewaard steeds een beetje mooier te maken. Er gebeurt al zoveel in Nissewaard met veel (vrijwillige) inzet van de inwoners, daar wordt je toch blij van! – HIGH FIVE”

Bart de Koning

Werkgebied: Nissewaard breed

Specialisatie: Projectontwikkelaar Sport en Verenigingen

Projecten / ten ondersteuning van: Verenigingsondersteuning | Vitaliteitscan

Werkt op: dinsdag t/m vrijdag

Bereikbaar via: b.dekoning@nissewaard.nl | (0180) 69 6486 | 06 360 167 60

“Strategische inzet om het onderdeel: ‘verenigingsondersteuning’ te helpen door te ontwikkelen. Daarbij kun je denken aan: het opzetten van een structuur waarin we verenigingsondersteuning effectief kunnen inzetten in de gemeente Nissewaard, het doorontwikkelen van de vitaliteitscan voor verenigingen en het opzetten van een community van verenigingen die bezig zijn om hun maatschappelijke rol te verbreden en/of die zich inzetten op maatschappelijk ondernemerschap. Daarnaast zal ik zelf een aantal grotere casussen op het gebied van verenigingsondersteuning op me nemen.”

Wesley Kokken

Werkgebied: Sport en Cultuur: Gebiedsoverstijgend; Sportverenigingsondersteuning: Kernen (Simonshaven – Abbenbroek – Zuidland – Geervliet – Heenvliet)

Specialisatie: Verenigingsontwikkeling/ondersteuning Sport & Cultuur | Jongerenparticipatie | Emancipatie | culturele projecten

Projecten / ten ondersteuning van: High Five | Jaarprogramma Sport & Cultuur | Vitaliteitscan | Maatschappelijk Ondernemen door Verenigingen (High Five+) | Doorontwikkeling verenigingsondersteuning Sport & Cultuur | Puls | JongerenPanel | Kindergemeenteraad | Jongeren Participatielijn | Stadsdichter | Talent op Straat | Blits | LHBTI+ | Emancipatiebeleid

Werkt op: Maandag t/m Vrijdag

Bereikbaar via: w.kokken@nissewaard.nl | 0181 696676 | 06-41595067

“Het is geweldig om binnen Nissewaard verschillende verenigingen, projecten, initiatieven en ideeën te helpen om een doorontwikkeling te maken. Ik vind het belangrijk om altijd vraaggericht te werk te gaan. Wat speelt er binnen een vereniging en de (leef)omgeving van iemand of een organisatie? Met deze uitkomsten is het een mooie uitdaging om (nieuwe) verbindingen te leggen binnen wijken, projecten te initiëren, nieuwe samenwerkingen aan te gaan en vooral de fantastische verenigingen, vrijwilligers en initiatieven te helpen, door te ontwikkelen en te ondersteunen waar nodig.”

Chantal Claessens

Werkgebied: Kernen (Geervliet, Heenvliet, Abbenbroek, Simonshaven, Zuidland)

 Specialisatie: Buurtcoach Sociaal Cultureel werk (vrijwilligersgroepen)

Projecten/ ondersteunen van: High Five | Thuis in de wijk | Vrijwilligersacademie | Jaarprogramma Sport | Vitaliteitscan

Werkt op: Maandag en Donderdag

Bereikbaar via: c.claessens@nissewaard.nl | 0181 696503 | 06-41200055

“Binnen het High Five programma zetten we in op diverse onderwerpen zoals: Ontwikkeling, Beweging, Voeding, Sociaal en Maatschappelijk. Met het High Five programma ben ik actief binnen het sociaal domein en met name vrijwilligersgroepen in de Kernen. Dit doen we doormiddel van ons High Five jaarprogramma, de vitaliteitscan voor verenigingen en het trainingsaanbod voor vrijwilligers.

Het mooie aan mijn werk is de samenwerking met enthousiaste (vrijwillige)bewoners. Niets is fijner dan werken met mensen die van aanpakken weten. Het samenbrengen van mensen en dit tot mooie resultaten laten komen is wat mij enorm veel energie geeft. Uiteraard steek ik zelf ook graag mijn handen uit de mouwen.”

Annelies Pleit – Zappey

Werkgebied: Nissewaard breed

Specialisatie: Sociaal Cultureel Werk vrijwillige inzet/werk

Projecten/ondersteuning van: Vrijwilligersacademie | Vrijwilligersprijs – dag| Nissewaard voor Elkaar | Platform Sociaal Cultureel Werk | Welzijn op Recept

Werkt op: Maandag t/m Donderdag

Bereikbaar via: a.pleit@nissewaard.nl | 0181-696684 | 06-36558051

“Vrijwilligers verdienen erkenning, waardering en een stevige positie in de gemeente. Daarom loven we vrijwilligersprijzen uit en organiseren we in samenwerking met partners een vrijwilligersdag met activiteiten waar vrijwilligers gratis aan mee kunnen doen.

In de pilot Vrijwilligers Academie Nissewaard staan persoonlijke ontwikkeling, professionalisering, ontmoeting, kennis delen en halen voor en door vrijwilligers ( organisaties) centraal.

Bij Nissewaardvoorelkaar worden organisaties en inwoners gestimuleerd om gezamenlijk activiteiten te organiseren waardoor sociale verbanden ontstaan.

Verbinden en samenwerken maakt elkaar sterker is mijn motto. Laagdrempelige ondersteuning, de behoefte van de vrijwilligers(organisaties) en inwoners staan bij mij centraal.

Als organisator van de vrijwilligersprijzen/dag, kwartiermaker van de Vrijwilligers Academie Nissewaard en coördinator van Nissewaardvoorelkaar zet ik mij in voor deze projecten. Daarnaast ondersteun ik het Platform Sociaal Cultureel Werk Nissewaard en participeer ik in de projectgroep Welzijn op Recept.”

Maurice Hoekman

Werkgebied: Nissewaard breed

Specialisatie: Regievoering op Fysieke en Sociale processen/projecten, procesbegeleiding en –ondersteuning betreffende en richting netwerken, burgers, bedrijfsleven, instellingen, bestuurders en collega’s | Verbinden en Gebiedsontwikkeling (lokaal & regionaal)

Projecten/Procesregie: Thuis in de Wijk | Omgevingswet | Leefbaarheidsagenda | Kernen | Gebiedsoverstijgende vraagstukken

Werkt op: Maandag t/m Woensdag en Vrijdag

Bereikbaar via: msec.Hoekman@nissewaard.nl | (0181) ) 696601 | 06 2298 9058

“Creativiteit is nieuwe dingen bedenken, innovatie is nieuwe dingen doen!”

“Afgelopen 4 jaar heb ik samen met onze partners en bewoners met veel plezier 120 projecten van de leefbaarheidsagenda gerealiseerd. Enkele zijn o.a. Reconstructie Ring Abbenbroek en Oudenhoorn, Kasteel Bleidesteijn Heenvliet, Archeologiepark Zuidland, Signalerend Huisbezoek, Spuikade Geervliet, Branderf Heenvliet, toegankelijkheid sporthal de Haveling en buurtpreventie. Daarnaast lever ik een bijdrage aan de vertaling van beleid in concrete toepassingsmogelijkheden. Het verbinden van onze leefwereld met systeemwereld met de daar bijhorende trends en ontwikkelingen.”

Marina Ars

Werkgebied: Noord (Hoogwerf-Schiekanp, de Hoeken,Centrum,Vierambachten en Sterrenkwartie)

Specialisatie: Sociaal cultureel werk | Ondersteunen bewonersverenigingen, initiatieven en migrantengroepen Nissewaard breed

Projecten: Open monumentendag | repaircafe | Burendag | Halloween | integratiediner | NL Doet | Multiculturele activiteiten | thuis in de wijk | project “Wij zijn de Hoek”.

Werkt op: Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag.

Bereikbaar via: m.ars@nissewaard.nl | 0181-696268 | 06-21408299

“Binnen sociaal-maatschappelijke gedeelte speel ik in op de vraag van de inwoners. Het kan dan gaan om een fysieke verandering in de wijk of een sociaal vraagstuk. Een van mijn hoofdtaken is dan ook om inwoners met elkaar en externe partners te verbinden en vervolgens te werken aan een gemeenschappelijk doel. Elke eerste donderdag van de maand bent u van harte welkom in de Zwanenhoek van 10.00-11.00 uur. Ook is er een facebookpagina aangemaakt waar u activiteiten kunt vinden uit wijk De Hoek (@wijzijndehoek).”

Leontine van Oeveren

Verdere informatie volgt.

Karin Bron

Verdere informatie volgt.

Ada van de Kamp

Werkgebied: Gebied gemeentebreed ondersteuning (koepels van) organisaties die actief zijn in wijkcentra en dorpshuizen

Specialisatie: Sociaal Cultureel werk, verenigingsondersteuning, en snijvlak Zorg en Welzijn o.a. Welzijn op Recept

Projecten/ondersteuning van: Welzijn op Recept |SPIN – bijeenkomsten | miniconferenties Federatie Spijkenisse Samen en Platform Sociaal Cultureel Werk Nisssewaard | Integratiediner | Internationale Vrouwendag |Trefpunt NAH Voorne Putten | Thuis in de Wijk | Zomervakantieboekje en Zomeractiviteitenmarkt | Buitenspeeldag

Werkt op: Maandag, Dinsdag en donderdagmiddag

Bereikbaar via: a.vandekamp@nissewaard.nl | (0181) 696822 | 06 12134488

“Op maandagochtend werk ik vanuit het wijkcentrum Groenewoud, Eikenlaan 88 E Spijkenisse.

Er zijn veel vrijwilligersorganisaties, stichtingen en verenigingen, die activiteiten organiseren in het kader van de nota Sociaal Cultureel Werk “Samen in de Wijken”. Ik ondersteun deze organisaties en de koepels waarin zij verenigd zijn.

Door hun kennis en ervaring te verbinden aan de kennis en ervaring binnen de gemeentelijke organisatie werken we met elkaar aan een goed en breed aanbod van activiteiten in ontmoetingscentra in Nissewaard. Het samenwerken met bewoners, collega’s en partners zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en onderwijs geeft veel dynamiek en zorgt vaak voor onverwachte kansen. Er blijkt samen meestel veel meer mogelijk dan eerst verwacht.”

Gerben van Dijk

Werkgebied: Zuid-West (Akkers – Vriesland – Voorden – Gaarden – Donken – Kreken en Vogelenzang)

Specialisatie: Sociaal Cultureel werk vrijwillige inzet/werk

Projecten/ondersteuning van: Open Monumentendag | Nissewaard voor Elkaar | Thuis in de Wijk | Zomerfeest Zuidwest Thuis Best | Fietslessen | Wijktheater Spijkenisse ZuidWest

Werkt op: Maandag t/m Vrijdag

Bereikbaar via: g.vandijk@nissewaard.nl | (0181) 695571 | 06 4116 8421

“Op woensdag werk ik vanuit het wijkcentrum de Akkers, Lenteakker 5a Spijkenisse. Elke woensdagochtend is er vanaf 08:30 uur een open inloop en is iedereen welkom om ideeën over de wijk te delen en plannen waar te maken. Elke eerste woensdagochtend van de maand is er in het Wijkcentrum de Akkers de koffieochtend “Kennen en Gekend worden”. Het doel hiervan is dat werkers en bewoners van de Wijk elkaar informeel, zonder bureaucratie, kunnen ontmoeten. Ik wil graag werken aan een gastvrije leefomgeving waarin mensen zich veilig en thuis voelen. Samen met de mensen uit de wijk de vraagstukken van en uit de wijk met elkaar aanpakken.”

Nick Tameris

Werkgebied: Nissewaard breed

Specialisatie: Teamcoördinator Samenleving

Robert van Winden

Werkgebied: Nissewaard breed

Specialisatie: Adviseur