Binnen de gemeente Nissewaard is een team van 18 Combinatiefunctionarissen actief in wijken, scholen en verenigingen. De combinatiefunctionarissen zijn actief in de beleidsvelden sport, cultuur, natuur en milieu en sociaal cultureel. Hoofddoelstelling van de Combinatiefunctionarissen is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en ontplooiing van de inwoners en hun omgeving van de gemeente Nissewaard. Binnen het productenaanbod van de Combinatiefunctionarissen is dit vormgegeven met de naam: High Five.

 

Gelukkig en gezond leven en bewegen in Nissewaard

    

High Five is de methodiek waarbij de thema’s: ontwikkeling, voeding, beweging, sociaal en maatschappelijk centraal staan. Met High Five worden inwoners, scholen, verenigingen en organisaties van Nissewaard maatschappelijk in beweging gebracht om met elkaar een sociaal netwerk te creëren zodat iedere inwoner zich kan ontwikkelen en zich gezond en veilig voelt in een steeds veranderende samenleving. Zowel de inwoners als organisaties weten elkaar te vinden, te stimuleren, te motiveren en zelfstandigheid te ontwikkelen.

Met High Five hebben we een jaarprogramma voor het onderwijs op het gebied van sport, cultuur en natuur. Hierbij valt te denken aan de instuiven die wekelijks worden georganiseerd, de snuffellessen, de binnenschoolse cultuur educatie, het milieuhuis, het Kerstzaalvoetbaltoernooi, schoolsport en de jaarlijkse High Five sportdag in de Nationale Sportweek. De jaarprogramma’s zijn te vinden onder de subkoppen van deze pagina.

 

Alles voor een High Five!

Een High Five motiveert mensen en geeft een positief gevoel. Een High Five kan nooit alleen worden gegeven maar doe je altijd samen. High Five staat midden in de samenleving waarin de kernwaarden; verbinden – samen – bevlogen – betrokken en plezier centraal staan.

 

High Five Tegel

Aan het begin van het schooljaar ontving elke school een High Five tegel. Met deze tegel zijn stickers te verdienen per thema: beweging, voeding, ontwikkeling, sociaal en maatschappelijk. Om een sticker te verdienen, moet de school een aantal punten verzamelen. Ga je bijvoorbeeld naar het Milieu Huis, doet een klas mee aan het BCE programma of heb je High Five ambassadeurs voeding en beweging op school dan ontvang je punten. Met 15 punten per thema ontvangt de school een sticker voor op de tegel. Op deze manier kan de school aan de bezoekers laten zien hoe High Five de school is! Hoe de punten verzameld kunnen worden staat onder het kopje ‘High Five School van het Jaar’. Zie daar ook gelijk hoeveel punten de school al heeft verdiend! De drie scholen die aan het eind van het schooljaar de meeste punten hebben, ontvangen van ons een duurzaam speelelement voor op het schoolplein.